2025 සැමට පානීය ජලය ලබාදීමේ ජාතික සැලැස්ම යටතේ පසුගිය 2021 වර්ෂය සඳහා නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමේ ඉලක්කය අභිබවමින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වාර්තාගත ඉලක්කයකට ළඟා වී ඇතැයි ජලසම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසයි. මෙම වාර්තාගත ඉලක්කය සපුරා ගැනීමේ සම්පූර්ණ ගෞරවය ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු, කාර්මික, කම්කරු, සියලු සේවක පිරිස් වෙත හිමි විය යුතු යැයි ද කොරෝනා වසංගතය හමුවේ මාස ගණනාවක් රට වසා දමා තිබූ අවස්ථාවේදීත් අඛණ්ඩව ජල සැපයුමක් ලබාදෙමින් නව ජල සම්බන්ධතා ලබාදීමේ ඉලක්කයද සපුරා ගැනීම සුවිශේෂී ක්‍රියාවක් බවද අමාත්‍යතුමා පෙන්වා දුන්නේය.

අද දින (ජනවාරි 11) ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට එක්වෙමින් වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේය. 2021 වර්ෂය සඳහා ඉලක්කගත නව ජල සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව 183,044 කි. නමුත් එය අභිබවා 2,00,244ක ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීමට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සමත් වී ඇත. මෙය ප්‍රතිලාභීන් මිලියනයකට ආසන්න ජනතාවකට එක් වසරක් තුල පානීය ජල සම්බන්ධතාවය ලබා දුන් ප්‍රථම අවස්ථාව වේ. පසුගිය 2019 වර්ෂයේ දී ලබා දිය හැකිව තිබුණේ නව ජල සම්බන්ධතා 97,367 කි. 2020 වර්ෂයේ 113,908 නව ජල සම්බන්ධතා ලක්ෂ දෙක ඉක්මවීම ප්‍රසංසනීය කාර්යයක් බවද කියා සිටි අමාත්‍යතුමා පළාත් වශයෙන් 2021 වර්ෂයේදී නව පානීය ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමේ ප්‍රගතියද පෙන්වා දුන්නේය. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ 87.53% ක්ද නැගෙනහිර පළාතේ 117.71% ක්ද  උතුරු මැද පළාතේ 99.77% මධ්‍යම පළාතේ 97.95% ආදී වශයෙන් ඉලක්කයන් ළඟා කරගෙන ඇත.

මෙයට අමතරව ග්‍රාමීය දුෂ්කර ප්‍රදේශ සඳහා ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නව පානීය ජල සම්බන්ධතා 59,420 ක ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇති අතර ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කුඩා පරිමාණයේ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති 103ක් මඟින් නව ජල සම්බන්ධතා සහ 13,411ක් පසුගිය වසරේදී ලබා දී ඇත.

එසේම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා වැසිකිලි ඉදිකිරීම, පාසල් සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ආදි ආදිවාසී ජනතාව සඳහා දඹාන ප්‍රදේශයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම, රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශය සඳහා මලාපවහන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම, පූජා නගර ආශ්‍රිත පොදු සනිපාරක්ෂක ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම සහ ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම  ඇතුළු ප්‍රතිලාභී පවුල් 25,632ක් සඳහා සහන ලබාදීමද 2021 වර්ෂයේ තවත් වැදගත් පියවරක් වන බවද අමාත්‍යතුමා කියා සිටියේය.

2022 වර්ෂයේදී නව ජල සම්බන්ධතා 380,709 ලබාදීම අපගේ ඉලක්කය වන අතර ලක්ෂ හතරක් නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දීම කෙසේ හෝ ඉටු කරන බවත් එම අභියෝගය අපගේ ඉංජිනේරු සේවක 

පිරිස් භාරගෙන තිබීම මා ඇතුළු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාටත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටම ශක්තියක් වන බවත් කියා සිටියේය.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ඉංජීනේරුප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම, රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් S.G විජයබන්දු, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී තිළිණ විජේතුංග යන මහත්වරුන් ප්‍රධාන දිවයින පුරා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ ආයතන ප්‍රධානීන් මෙම ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට සුම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ විය.