2021.08.11

උතුරු පළාත් ජල සම්පාදන වැඩපිළිවෙලේ තවත් එක් අදියරක් වවුනියාවෙන් ආරම්භ කෙරේ.

උතුරු පළාතේ පානීය ජල සැපයුම නොමැතිව දුෂ්කරතාවයට පත් ජනතාව උදෙසා ක්‍රියාත්මක පානීය ජල සම්පාදන වැඩසටහන යටතේ තවත් එක් අදියරක් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වවුනියාව නගරය සහ වවුනියාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2021.08.12 වන දින ආරම්භ වේ.

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්තාසින්නකුලම, මහරම්භකුලම් සහ මාමඩුව ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි පානීය නල ජලය බෙදා හැරීම සඳහ නල ජල එළීමේ ව්‍යාපෘතියට මෙදින මුල්ගල් තැබීම සිදුකෙරේ.

රුපියල් මිලියන 46.26 ක මුදලක් වැයකර ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ පළමු අදියර මඟින් කීලෝමීටර් 8 ක දුර ප්‍රමාණයක නල ජලය එළීම සහ එම ආවරණ කලාපය තුල ගෘහස්ථ නල ජල පහසුකම් ලබාදීම සිදුකෙරේ.

මාස 06 ක කාලයක් තුල නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වන වවුනියාව ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමයේ මෙම අදියර තුලින් පවුල් 1200 කට පමණ සෙත සැලසීම මෙහි විශේෂත්වය වේ.

අගෝස්තු 12 වන දින ප.ව. 4.00 ට ප්‍රථම පස් පිඩැල්ල කැපීමෙන් ආරම්භ වන මෙම යෝජනා ක්‍රමය වවුනියාව අන්නානගර් හීදි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමයන් අනුගමනය කරමින් ජන ඒකරාශී වීමෙන් තොරව සිදුකිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති අතර වවුනියාව දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සම සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුලසිංගම් දීලිබන් මහතා සහ මුලතිව් හා මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සම සභාපති ආර්.කේ. කාදර් මස්තාන් යන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරේ.  

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ වවුනියා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ඒ.එම්.ඒ. රාෆික් මහතා ඇතුළු මණ්ඩලයේ නිළධාරීන් මෙම වැඩපිළිවෙල සංවිධානය කර ඇත.

මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර

අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

0716845668