2017 ලොක ජල දිනය උත්සවය මෙවර නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී උත්සවශ්‍රීයෙන් පැවැත්වීය. 2017 මාර්තු 22 දින නගර සැළසුම් හා ජල සම්පාදන ගරු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැති තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එම උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා..........

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Write comment (0 Comments)

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතා නිල වශයෙන් වැඩ ආරම්භ කිරීම එම අමාත්‍යාංශ පරිශ‍්‍රයේදී 2017.03.10 (අද* දින සිදුවිය. ඒ මහතා ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ අත්දැකීම් හා ඉහළ පළපුරුද්දක් ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හා රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ලෙසද ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් ලෙසද කටයුතු කරන ලදි. 

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් වී.බි,පි.කේ. වීරසිංහ, අතිරේක ලේකම් එල්. මංගලිකා, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු කේ.ඒ. අන්සාර්, සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු ජි.ඒ. කුමාරරත්න යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතු`ඵ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

Write comment (0 Comments)

Weliwita Extension Notice Click here...

Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන දකුණු ආසියානු කලාපිය සනීපාක්‍ෂාව පිළිබද ලේකම් කාර්යාලය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජලපවහන අමාත්‍යා රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2016.01.30 දින නුගේගොඩ, මිරිහානදී සිදුවිය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.එස්. තවුෆික්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාශයේ ලේකම් එන්.ඩි. හෙට්ටිආරච්චි, රාජ්‍ය ලේකම් වී.බි,පි.කේ. වීරසිංහ, අතිරේක ලේකම් එම්.එච්. මුයිනුදීන්, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු ජි.ඒ. කුමාරරත්න, ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එම්.අයි.ඒ ලතිෆ් යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුඵ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

Write comment (0 Comments)