කටාන ජල යෝජනා ක්‍රමය  Click here for more.......

 
Write comment (0 Comments)

 පනාවල ජනතාවට ජල සම්පාදන පහසුකම් for more details.....

Write comment (0 Comments)

ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ/ ප්‍රධාන කර්තෘ                                                                                                                                                                                                                                                                                         2020.09.07

ජල පෝෂක ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම සදහා රුක් රෝපණ ජාතික වැඩසටහනක්

ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම සදහා රුක් රෝපණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනක් රක්වාන ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල සැප්තැම්බර් දහ වැනිදා සිදු කෙරෙන අතර එහි ආරම්භක උත්සවය රක්වාන දෙණියාය පාර, ගල්දොර පාලම අසලදී පෙ.ව 8.30 ට පැවැත්වේ.

ගොඩකවෙල ජල සම්පාදන ක්‍රමයට ජලය ගනු ලබන්නේ රක්වාන ගගෙන් වන අතර ගඟ අපිරිසිදු වීම වළක්වා ගැනීමටත් ගගේ ජල පොෂක ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් කුඹුක් පැළ, මී පැළ සහ කෝන් පැල දෙදහස් පන්සියක් රෝපණය කිරීම සිදු කෙරෙනු ඇත.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, රක්වාන ප්‍රාදේශීය සභාව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සහ රක්වාන පරිසර සංවිධාන මේ සදහා සහයෝගය දක්වයි.


කේ.එච්. සංජීව ධම්මික
මාධ්‍ය ලේකම්

Write comment (0 Comments)

රක්වාන ගඟේ ජලය සිඳී යාම වැළැක්වීම සඳහා ගං ඉවුර දේපස කුඹුක් ගස් 2500 ක් සිටුවීම - ඇමති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා Click here for the Vedio....

Write comment (0 Comments)