ජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉදි කරනු ලැබූ කහවත්ත බුංගිරිය ජල යෝජනා ක්‍රමය ජනතා අයිතියට පැවරීම ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.04.10 දින පැවැත්විණි.

බුංගිරියයායින්නවැල්ලදුර සහ බටහිර නුගවෙල යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් තුළ ජීවත් වන පවුල් 700 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 77 ක වියදමින් ඉදි කරනු ලැබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලබාදීම සිදු කෙරේ.

කහවත්ත නගරයෙන් ඉහළ පිහිටි කඳුකර ප්‍රදේශයක් වන මෙම ගම්මාන වලට ජලය ලබාදීම සඳහා සුදුසු ජල මූලාශ්‍රයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයෙන් තොග සැපයුමක් ලබා ගෙන එම ජලය පොම්ප කර මිණිදියවර ජල පාරිභෝගික සමිතිය මඟින් නිවාස වෙත බෙදා හරිනු ලබයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පොම්පාගාර 2ක්ජල පොම්ප කිරීමේ නල මාර්ග (1800m),  ගබඩා කාමරයක් සහිත කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,  ඝන මීටර් 100/ 80/80 ප්‍රමාණයේ ජල ගබඩා ටැංකි 3ක්බෙදා හැරීමේ නල පද්ධතිය (14100 m) සමන්විත වේ.

තවද මෙම ගම්මානවල වැසිකිලි නොමැති සහ වල වැසිකිලි භාවිත කරනු ලැබූ නිවාස 76 ක් සඳහා පුද්ගලික වැසිකිලි ඒකක ඉදිකිරීම සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කරන ලදී.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන ලියනගේපාර්ලමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතාගේ දියණිය වන සෙනාලි ජයසේකර,  කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති කේ.එම්. ජිනදාසගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මිකජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු ඉංජිනේරු සමන් ගමගේගරු අමාත්‍යතුමාගේ නිවිතිගල සංවිධායක ආනන්ද පේමසිරිමිණිදියවර ජල පාරිභෝගික සමිතියේ සභාපති අසංක පි. රණවීර යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු ප්‍රදේශයේ ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී විය. Click here for Video....

   
 
Write comment (0 Comments)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් ලබාදෙන ජල සම්බන්ධතා වෙනුවෙන් සවි කරනු ලබන ජල මනු (ජල මීටර්) මින් ඉදිරියට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නඩත්තු සහ කාර්මික ඒකකය මගින් නිෂ්පාදනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ රත්මලාන මධ්‍යම යන්ත්‍රාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා මෙම උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

සාමාන්‍ය නිවෙස් හා ආයතන වෙත ලබාදී ඇති ජල මනු (ජල මීටර්) ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බොහෝවිට එක් වසරකදී අක්‍රිය තත්වයට සහ විවිධ හේතූන් නිසා හානි වන අවස්ථා දැකගත හැකි වේ.

මෙවන් අවස්ථාවන් හිදී මෙම ජල මනු නැවත නිසි පරිදි අලුත් වැඩියා කිරීමට හැකියාව තිබියදීත් විදේශයන් මගින් ආනයනය කරන නව ජල මනුව සවිකිරීම බොහෝ විට සිදු කෙරේ.

මෙම තත්ත්වය වහාම නතර කරන ලෙසත් අවශ්‍ය උපාංග හැකිතරම් දේශිය වශයෙන් සපයාගෙන අපගේ කාර්මික ශිල්පීන් ලවා අලුත් වැඩියා කර භාවිතයට යොදවා ගන්නා ලෙසට අමාත්‍යතුමා දැනුම් දී සිටියේ ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කාර්මික ශිල්පීන් දැඩි සතුටකට සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රසාදය ඉහළින්ම පළ කර අතර මෙසේ හැකියාව තිබියදීත් අපගේ විදේශ විනිමය වැය කරමින් මෙසේ නව ජල මනු ආනයනය කිරීම  අපරාධයක් බව ද කියා සිටියේය.

ඉදිරියේදී නව ජල මනු ද ශ්‍රී ලංකාව තුලම නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව සොයා බලන ලෙසට ද අමාත්‍යතුමන් අදාල බලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ කාර්මික හා ඉංජිනේරු අංශයේ අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී එස්.ජි.ජි. රාජ්කුමාර්, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී ටි.එම්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් බණ්ඩාර, සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී ඊ.එම්.කේ. ඒකනායක යන නිලධාරීන් ඇතුලු වෘත්තීය සිමිති නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.


 

Write comment (0 Comments)

දීර් ග කාලයක සිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපුරා ගත නොහැකිව පීඩා විඳි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ,ගිරිබාව,හෙට්ටිආරච්චිගම ප්‍රදේශවාසී ජනතාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ජල ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දීමේ අරමුණින් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ මිලියන 25.7ක වියදමින් ප්‍රතිලාභී පවුල් 300ක් සඳහා ඉදි කරනු ලැබූ ගිරිබාව, හෙට්ටිආරච්චිගම ග්‍රාමීය ජල යෝජනා ක්‍රමය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ සුරතින් 2021.04.12 දින ගිරිබාව හෙට්ටිආරච්චිගම දී සිදු කරන ලදී.

එම අවස්ථාවට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන පසු සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී. හේරත්, ගල්ගමුව ආසනයේ සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති අසංක නවරත්න, ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඩී.වී.ඩී තිලකසිරි, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික, වයඹ පළාත් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ජනබන්දු සේනානායක, ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය සභාපති ඊ.එම්. ආනන්ද රූපසිංහ, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය වයඹ පළාත් නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි. වජිර විජේරත්න, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය වයඹ පළාත් සහකාර සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි.වසන්ත දේශප්‍රිය යන මහත්වරුන් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතර රටපුරා පවතින කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් රැකියා හා ආදායම් මාර්ග අහිමි වූ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට සහ සමෘද්ධිලාභීන් සඳහා රජය මගින් සිංහල හා දමිල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ලබාදෙන රුපියල් 5000 ක දීමණා මුදල ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශය තුළ බෙදාහැරීමේ ප්‍රථම අදියරද ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ සුරතින් ගිරිබාව හෙට්ටිආරච්චිගම දී සිදුකරන ලදි.

Click here for Video .....

 
Write comment (0 Comments)

ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ලෝක ජල දිනය යෙදෙන මාර්තු මස 22 දින සිට මැයි මස වෙසක් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දින දක්වා පැවැත්වෙන ජාතික ජල මහ උත්සවයට සමගාමීව වසර ගණනාවක් තිස්සේ පිරිසුදු පානීය ජලය සපයා ගත නොහැකිව පීඩාවිඳි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරයාය පවුල් 1050 කටත් අධික ප්‍රදේශවාසී ජනතාව වෙනුවෙන් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 350 ක වියදමින් ඉදි කරනු ලැබූ තෝරයාය ජල සම්පාදන ක්‍රමය 2021 .04. 12 දින ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත කරන ලදී.

එම අවස්ථාවට ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඩී.වී.ඩී තිලකසිරි, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික,මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර, වයඹ පළාත් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ජනබන්දු සේනානායක,ල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වයඹ පළාත් අතිරේක සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි. ප්‍රසාද්, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වයඹ පළාත් නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි. වජිර විජේරත්න, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වයඹ පළාත් සහකාර සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි.වසන්ත දේශප්‍රිය යන මහත්වරුන් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 Click here for Video .....

Write comment (0 Comments)

අඹන්පොල- ඇහැටුවැව එරියාව ග්‍රාමීය ජල යෝජනා ක්‍රමය ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ සුරතින් 2021.04.12 දින ලෝක ජල දිනය යෙදුනු මාර් තු මස 22 වන දින සිට වෙසක් පුර පසොලොස්වක් පොහෝ දින දක්වා පැවැත්වෙන ජාතික ජල මහා උත්සවයට සමගාමීව ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි

පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ගත නොහැකිව දීර්ග කාලයක සිට පීඩා විඳි ඇහැටුවැව එරියාව ප්‍රදේශවාසී පවුල් 300 කටත් අධික ජනතාවක් වෙනුවෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 25 ක මුදලක් වැය කරමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිකරණු ලැබීය

ව්‍යාපෘතිය විවෘත්ත කිරීමේ අවස්ථාවට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලමේන්තු පශු සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී.හේරත් මැතිතුමා, ගල්ගමුව ආසනයේ සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති අසංක නවරත්න මහතා, ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ජි.වි.ඩි. තිලකසිරි මහතා, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතා, වයඹ පළාත් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ජනබන්දු සේනානායක මහතා, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වයඹ පළාත් නියෝජ්ය සාමාන්‍යාධිකාරී ඉංජිනේරු වජිර විජේරත්න මහතා ඇතුලු ප්‍රදේශවාසී ජනතාව සහභාගි විය.

Click here for Video .....

Write comment (0 Comments)