Write comment (0 Comments)

හදිසි ගං වතුරෙන් ආපදාවට ලක්වූ කළුතර දිස්ත්‍රික් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කළුතර දිසා කාර්යාලය හා ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය ඵ්කාබද්ධව සත් දින ඩෙංගු මර්ධන මෙහෙයුම් වැඩ සටහනක් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂකතුමා විසින් මෙහෙවනු ලබයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සේවකයින් 125 දෙනෙකුගෙන් යුත් විශේෂ කණ්ඩායමක් මේ සඳහා සහභාගි වේ. 2017 ජුනි 05 වැනි දින සිට සත් දිනක් මෙම වැඩසටහන කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුල ක්‍රියාත්මක වේ.  මෙම ආරම්භයක අවස්ථාවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධීකාරිවරුන් වන ජී. කේ ඉද්දමල්ගොඩ, ආර්.ඵච්. රුවිනිස් යන මහත්වරුන් ද    සහභාගි විය.

Write comment (0 Comments)

හදිසියේ ඇති වු ගං වතුර උවදුර නිසා දිවයිනේ සමස්ත ජල සම්පාදන කටයුතු වලට ඇති වී ඇති බාධාවන් සොයා බැලීම සඳහා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා 2017 මැයි මස 29 වැනි දින ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණ ගනු ලබන තීරණ වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා නැවත 2017 මැයි 31 වන දින ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට පැමිණියේය.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු අමාත්‍යවරයා පවසන ලද්දේ ජල සම්පාදන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ගමන්ම ඇතිවිය හැකි බාධාද වැලැක්වීමට කල් ඇතිව පියවර ගන්නා ලෙසය. ඵසේම විපතට පත්වී සිටින ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සේවකයින් වෙනුවෙන්ද සහන සැලසීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ජලයේ ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලිං ආදිය පවිත්‍ර කොටදීමට ද කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ආපදා කටයුතු වෙනුවෙන් මණ්ඩලය සඳහා වෙනම කාර්ය බලකායක් පත්කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටි අතර ඵම වැඩකටයුතු 2017 මැයි 31 වන දින සිට විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

ඵම අවස්ථාවට නගර සැලසුම් හා ජල සැපයුම් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ඇමතිනි සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිනිය, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චද්‍රසිරි විතාන, අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඵ්. අන්සාර්, ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂ මහිලාල් සිල්වා යන මහත්වරුන් සමඟ  ප්‍රාදේශීය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් හා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් ද සහභාගි විය.

Write comment (0 Comments)

හදිසියේ ඇති වු ගං වතුර උවදුර නිසා දිවයිනේ සමස්ත ජල සම්පාදන කටයුතු වලට ඇති වී ඇති බාධාවන් සොයා බැලීම සඳහා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා 2017 මැයි මස 29 වැනි දින ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණියේය.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි දීප්ති සුමනසේකර මහතා විසින් මෙහිදි දිවයිනේ සමස්ථ ජල සම්පාදන කටයුතු පිලිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කළේය.

මෙහිදී වැඩිදුර අදහස් දැක්වීමේදි පැහැදිලි වුයේ ජල සම්පාදන කටයුතු වල අර්බුයක් නොමැති බවය ජල සම්පාදන කටයුතු වලට ඵල්ලවී ඇති බාධා මැඩපවත්වා සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු සිදු කිරීමට නිලධාරින් ඇපකැපවී කටයුතු කරන බව අවදාරනය විය.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු අමාත්‍යවරයා පවසන ලද්දේ ජල සම්පාදන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ගමන්ම ඇතිවිය හැකි බාධාද වැලැක්වීමට කල් ඇතිව පියවර ගන්නා ලෙසය. ඵසේම විපතට පත්වී සිටින ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සේවකයින් වෙනුවෙන්ද සහන සැලසීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ජලයේ ගුණාත්මකභාවමය තහවුරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලිං ආදිය පවිත්‍ර කොටදීමට ද කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ආපදා කටයුතු වෙනුවෙන් මණ්ඩලය සඳහා වෙනම කාර්ය බලකායක් පත්කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටියේය. මෙහිදී අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස්ද දෙන ලදී.

ඵම අවස්ථාවට නගර සැලසුම් හා ජල සැපයුම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් විතාන, අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඵ්. අන්සාර්, උප සභාපති ශපීක් රජාබ්ඩීන්, ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂ මහිලාල් සිල්වා යන මහත්වරුන් සමඟ  ප්‍රාදේශීය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් හා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් ද සහභාගි විය.

Write comment (0 Comments)
දැනටමත් ලෝක බැංකුව ආධාරයෙන් මහා ව්‍යාපෘතීන් ගණනාවක් ක‍්‍රියාත්මක කරමින් පවතින අතර ග‍්‍රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප‍්‍රදේශවල ආරක්‍ෂිත ජල හා සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති ස`දහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 190 ක් වෙන්කර ඇති බව නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් පවසයි. ශ‍්‍රී ලංකාවේ ක‍්‍රියාත්මක කරන පානීය ජල ව්‍යාපෘතීන් සහ සනීපාරක්‍ෂක කටයුතු පිළිබ`ද පැහැදිලි කිරීම වෙනුවෙන් ඊයේ (04) ලෝක බැංකු දූත පිරිස සම`ග පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පිහිටි සිය කාර්යාලයේදී  පැවති සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ බව අනාවරණය කළේය. තවදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා. ප‍්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ශක්තිමත් කිරීම, නාගරිකරණ සිදුවන ප‍්‍රදේශවල තිබෙන පානීය ජල ගැට`ඵ විසදීම යනාදී කාර්යන්ද මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් සිදු කෙරේ. මෙය කිලිනොච්චිය, මුලතීව්, කෑගල්ල, රත්නපුර, බදුල්ල, මොනරාගල සහ නුවර එළිය යන දිස්ත‍්‍රික්ක හතක ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 

එමෙන්ම වතුකර ප‍්‍රදේශයේ සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ ක‍්‍රියාවලියන් හා පානීය ජල ගැට`ඵ වලටද මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් සෙත සැලසෙන බව ඉතා පැහැදිලිය. 2030 දී සැමටම සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් යන ගෝලීය ඉලක්කය අවුරුදු දහයකට කලින් අපට ලගාකර ගතහැකි බවත් ඇමතිතුමා විශ්වාසය පල කළා.

මෙම සාකච්ඡාවට දිගාමඩුල්ල දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.අයි.එම්. මන්සූර්, ලෝක බැංකුව වෙනුවෙන් කලාපීය ජල හා සනීපාරක්‍ෂක කටයුතු පිළිබ`ද විශේෂඥවරුන් වන ඉයෙන් මින්සිස් (Iain Menzies), මතේවුස් මුල්ලාකල්(Mathews Mullackal), නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන, අතිරේක ලේකම් ඒ.සී.එම්. නෆීල් හා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්‍ෂ එන්.යු.කේ. රණතුංග යන මහත්වරුන්ද සහභාගී වුහ. 

 
 
 
 
 
 
Write comment (0 Comments)
   


   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Write comment (0 Comments)
Write comment (0 Comments)

මොණරාගල - බුත්තල ඒකබද්ධ ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ ඔක්කම්පිටිය ජල පවිත‍්‍රාගාරය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.03.30 දින සිදුවිය.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, ඌව පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු කේ.ඒ. අන්සාර්, යන මහත්වරු ඇතු`ඵ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

   
   
Write comment (0 Comments)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ඌව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරි කාර්යාලය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.03.30 දින බදුල්ලේදී සිදුවිය. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා, ඌව පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු කේ.ඒ. අන්සාර්, යන මහත්වරු ඇතු`ඵ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)

පොල්ගහවෙල,පොතුහැර සහ අලවිව ඵ්කාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සමාරම්භක උත්සවය නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අප්‍රේල් 28 වන දින ප.ව. 3.00පොතුහැර දී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වූ අතර.

මෙම උත්සවය මැතිඇමතිවරුන්,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ඇතුළු පළාත් සභා මැතිඇමතිවරුන්,පළාත් සභා නියෝජිතයින්, ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් හා මහජන සහභාගිත්වයෙන් සිදු විය. 

   
   
   
   
   
   
 
   

 

Write comment (0 Comments)