මොණරාගල - බුත්තල ඒකබද්ධ ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ ඔක්කම්පිටිය ජල පවිත‍්‍රාගාරය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.03.30 දින සිදුවිය.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, ඌව පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු කේ.ඒ. අන්සාර්, යන මහත්වරු ඇතු`ඵ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

   
   
Write comment (0 Comments)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ඌව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරි කාර්යාලය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.03.30 දින බදුල්ලේදී සිදුවිය. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා, ඌව පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු කේ.ඒ. අන්සාර්, යන මහත්වරු ඇතු`ඵ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)

පොල්ගහවෙල,පොතුහැර සහ අලවිව ඵ්කාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සමාරම්භක උත්සවය නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අප්‍රේල් 28 වන දින ප.ව. 3.00පොතුහැර දී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වූ අතර.

මෙම උත්සවය මැතිඇමතිවරුන්,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ඇතුළු පළාත් සභා මැතිඇමතිවරුන්,පළාත් සභා නියෝජිතයින්, ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් හා මහජන සහභාගිත්වයෙන් සිදු විය. 

   
   
   
   
   
   
 
   

 

Write comment (0 Comments)

පුත්තලම් ප‍්‍රදේශයේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ම`ගින් පානීය ජලය ලබා ගන්නන් මුහුණපාන ප‍්‍රශ්ණ වලට විසදුම් සෙවීමේ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.05.04 දින අමාත්‍යාංශ ශ‍්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙම සාකච්ඡා ස`දහා පුත්තලම් ප‍්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයින් සහ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරීන් සහභාගී විය. 

මෙම
සාකච්ඡාවේදී දැනට නල ජල මගින් සම්බන්ධතා ඇති පාරිභොගිකයින්ට එම`ගින් ප‍්‍රමාණවත් ජලය නොලැබීම සහ ජල නල කාන්දුවීම් කඩිනමින් නඩත්තු කටයුතු නොකිරීම හා දැනට නල ජල පහසුකම් නොමැති ප‍්‍රදේශ වලට ජල බවුසර් මගින් ජලය සැපයීමට ප‍්‍රමාණවත් ජල බවුසර් නොමැතිවීම. යනආදී ගැට`ඵ හදුනාගත් අතර දින පහක් ඇතුලතදී ඊට නිසි අයුරින් කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස ඇමතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දෙන ලදි.

මීට අමතරව පුත්තලම ඇතු`ඵ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම ස`දහා යෝජිත ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධාර ම`ගින් කලා ඔය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ඉක්මන් කිරීමෙන් පාරිභෝගිකයින් වඩාත් හො`ද සේවයක් ලබා දීමට හැකිවන බවද අමාත්‍යතුමා විශ්වාසය ලකල අතර එම යෝජිත ව්‍යාපෘතිය ඉක්මන් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට පවසන ලදි.

මෙම සාකච්ඡාව ස`දහා හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කේ.ඒ. බායීස්, වයඹ පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී ඒ.එච්. නියාස්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ඒ.සී.එම්. නෆීල් , ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී රාජ් කුමාර්, දිස්ත‍්‍රික් ඉංජිනේරු අරුණ නාදේනිය, වයඹ පළාත් කළමණාකරු ඩබ්ලිව්. දේශප‍්‍රිය යන මහත්වරුන්ද සහභාගී විය.

   
   
   
   
Write comment (0 Comments)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද බක්මහ උළෙල 2017 අප්‍රේල් මස 20 දින පස්වරු 1.00 සිට රත්මලාන ජනසතු සේවා ක්‍රීඩාංගනයේදි මහත් උත්සවත්ශ්‍රීයෙන් පවත්වන ලදී.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Write comment (0 Comments)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අභිනව සාමාන්‍යාධිකාරිතුමා ලෙස දීප්ති සුමනසේකර මහතා 2017.04.25 දින පෙරවරුවේ සුභ මොහොතින් සිය රාජකාරි ආරම්භ කළ මොහොත...............

   
   
   
 
Write comment (0 Comments)

අකුරණ මල්වානහින්න ජනතාවට පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

 

 

Write comment (0 Comments)

ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තුමෙන්තුවේ මූල්‍ය අනුග‍්‍රහයෙන් ලොකුඅංග - ලියන්ගහවත්ත ප‍්‍රජා ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලකී ජයවර්ධන මහතා ඇතුලු පිරිසක් එක් විය.

 

 
 
 
 
 
 
Write comment (0 Comments)

කඩුගන්නාව බැලුම්ගල ජල පොම්පාගාරය හා ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලකී ජයවර්ධන හා ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු ඒ. අන්සාර්  මහතා ඇතුලු පිරිසක් එක් විය.

 
   
   

 
   
phptos  
   
   

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයත් ඵක්ව විවෘත තරග විභාගයක් පවත්වා සිය දක්ෂතාවය මත හැටපස් (65) දෙනෙක් කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්) ලෙස පත්වීම් ලබා දී ඇත.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ සංකල්පයටකට අනුව වසර 20 කට පසුව මෙම අවස්ථාව උදාකර දී ඇත. සියලුම දිස්ත්‍රික් නියෝජන වන පරිදි ඵසේම සියලුම ජාතීන් නියෝජනය වන පරිදි මනා විනිවිදභාවයකින් යුතුව මෙම පත්වීම් ප්‍රදානය කොට ඇත.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක මනිලාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම උත්සවයේදී සේවය තවත් ස්ථීර නොවු තවත් 80 දෙනෙකුට ස්ථීර පත්වීම් ලබා දෙන ලදී.

 
     
 
     
 
     
 
Write comment (0 Comments)