කැබිතිගොල්ලෑව කණුගහ වැව "ගම සමග පිළිසදරක්" ජනතා ඉල්ලීම මල් ඵල දරමින් පවුල් 700 කට පානීය ජලය.

ජනාධිපතිතුමන්ගේ "ගම සමග පිළිසදරක්" වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කණුගහ වැව  ප්‍රදේශයේ පැවති ගම සමග පිළිසදරක් වැඩසටහනේ දී ප්‍රදේශවාසී ජනතාව ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතයේ ප්‍රධානම ගැටලුව වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද පානීය ජල සැපයුමක් ලබා දෙන ලෙස කරන ලද  ඉල්ලීම සලකා බලා එම ප්‍රදේශයට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ ජල ව්‍යාපෘතියක්  ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙසැම්බර් 12 වන දින (අද) ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කණුගහ වැව සහ හල්මිල්ලවැටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම් තුළ පිහිටි හල්මිල්ලවැටියවිහාර හල්මිල්ලෑවයකාවැවතල්ගහ වැව සහ නිකවැව යන ගම්මාන ආවරණය කෙරේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පවුල් 700 කට පමණ පිරිසිදු පානීය ජලය හිමිවේ .

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ දිනකට ඝන මීටර් 500 ක් පිරිපහදු කල හැකි ජල පවිත්‍රාගාරයක්ඝන මීටර් 450 ක ජල ටැංකියක්පොම්පාගාරය සහ කිලෝමීටර් 25 ක බෙදාහැරීමේ පද්ධතියකින් සමන්විත වේ.

මාස නමයක කාලයක් තුළ දී නිමා කිරීමට අපේක්ෂිත මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 267.6 කි.

ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහනට ඉඩම් අමාත්‍ය එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයින් සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් මහ දිසාපතිතුමාජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි මංගලිකා මහත්මියනියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී සුගත් රත්නායක යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් රැසක් එක් විය.