2021.08.09

වසර ගණනාවක් පුරා පානීය නල ජලය නොමැති කමින් පීඩාවට පත්වී සිටි කටාන කිඹුලාපිටිය ප්‍රදේශවාසී ජනතාව සඳහා විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිණියගේ මෙහෙය වීමෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් පානීය ජලය ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල මෙම අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් වැදගත් සහ අත්‍යාවශ්‍ය කටයුත්තක් වන බැවින් ඒ සඳහා වන අදාල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල සිදුකෙරෙන මාර්ග කැනීම් කටයුතු වලදී ප්‍රාදේශීය සභාවට අයකරනු ලබන මුදල ජනතාවගෙන් අය කර නොගැනීමට කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව තීරණය කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති එම්. නන්ද විජේරත්න සිල්වා මහතා,

ගරු ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර ඇමතිතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් සංජීව ධම්මික මහතා මේ සම්බන්ධව මා සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඇත්තටම සභාවක් තුල මංමාවත් කැනීම් කරද්දි අපි මුදලක් අයකරනවා. ඒ මුදල් අයකිරීමෙන් ප්‍ර‍දේශවාසි ජනතාව නිදහස් කරලා වඩා ජනතා හිතවාදීව කටයුතු කරන්න ඕන අවස්ථාවක් ලෙස සලකා මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් වන ජලය ලබාදීමට තීරණය කර සෞභාග්‍යය දැක්ම තුල අතිගරු ජනාධිපතිතුමත්, අග්‍රාමාත්‍යතුමත් මේ එකතු වෙලා කරන ක්‍රියාවලියේ දී අපේ කටාන ආසනයට ජලය ලබාදීමට විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිණිය කටයුතු කලා. එතුමිය ඉල්ලීමක් කරලා තමයි අපිට මේ ජලය ලබාගැනීමට අපේ මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපිට ප්‍රතිපාදන ලබාදුන්නා. ඒ ලබාදීමේ දී මෙය හරිහැටියට නායකත්වය දීලා මේ ආසනයට පුළුවන් තරම් වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න විවිධ දේශපාලන උපක්‍රම යොදමින් ගරු ඇමතිතුමිය කටයුතු කලා. මං හිතන්නේ එකේ ප්‍රතිඵලය අද ජනතාවට ලැබිලා තිබෙනවා. මෙය ඉතාමත්ම වේගයෙන් සෞභාග්‍යය දැක්ම තුල ඉතාමත්ම වේගයෙන් අපේ කටාන ආසනයේ ජනතාවට අත්‍යාවශ්‍ය ජලය ලබාදීමට කටයුතු කිරීමට ගරු වාසුදේව නානායක්කාර අමාත්‍යතුමා මුල්වීම පිළිබඳවත්, ජල ටැංකි මාස දෙකක් වැනි කාලයක් තුල මුළු ආසනයේම සියලුම ජනතාවට ජල පහසුකම නිවෙස් වලට ජලය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම ගැනත් මගේ සතුට අපගේ බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ජල කර සිටිනවා.

මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර,

අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය.

ජල සමාපාදන අමාත්‍යාංශය