නව වර්ෂයක උදාවත් සමඟ නව අරමුණු, නව බලාපොරොත්තු සහ නව ඉලක්කයන් සමගින් පවතින ජීවන රටාව සමඟ අනුගත වීමේ හුරුවක් අප හැම දෙනා සතුව ඇත. මෙය රටක් වශයෙන් රටටත් සමාජයටත් ඵලදායී ලෙස ඉලක්ක කර ගත ගතහොත් එය රටේත් ජනතාවගේත් යහපත සඳහාම හේතු වනු ඇත.

අපටත් ඉලක්කයක් ඇත. ඒ 2025 වර්ෂයේදී රටේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සියයට සීයකින් සම්පූර්ණ කිරීමයි. මේ සඳහා වන සියලු කටයුතු සඳහා අප අධිෂ්ඨානශීලීව එක්සත්ව පෙළ ගැසී ඇත. එසේම පානීය ජල පහසුකම නොමැති ජනතාව ද මේ වසරේ තම බලාපොරොත්තු ඉටුවනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙන් යුතුව බලා සිටිනු ඇත.

එම අපේක්ෂාව, බලාපොරොත්තුව යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම අපගේ යුතුකමක් සේම වගකීමක් ද වනු ඇත. එය ඉෂ්ට කරන්නේමු. ඒ බව ඔබට විශ්වාසයෙන් යුතුව සපථ කරන්නෙමු. අපගේ සියලු කාර්යමණ්ඩලයන්හි දැනුමත්, බුද්ධිමය සැලසුමත්, ශ්‍රමයත් එක් තැන් වූ අපගේ සාමූහිකත්වයේ ශක්තිය මත අපි එය ඉටු කරන්නෙමු. කඩිනමින් ඉටු කරන්නෙමු.

වඩාත් දුෂ්කර පානිය ජල ඌනතාවයේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ප්‍රදේශයන්හි ජනතාව සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලැබෙන සේ නව වසරේ අපගේ සැලැස්ම පෙළ ගස්ව ඇත. ඒ අනුපිළිවෙලට 2021 වර්ෂය පැහැදිලිවම අර්ථවත් ඵලදායි වසරක් ලෙස නිමා කරන්නට අප අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇත.

එය අපට තනිවම කළ හැකි දෙයක් නොවේ. ඔබේ සහයෝගය ඔබේ කැපවීම සහ ඔබගේ මග පෙන්වීම ද අපට අවශ්‍යයි. ජලය ජනතාව උදෙසායි. මෙය පිරිසිදුව සහ අඛණ්ඩව සැපයීම අපගේ වගකීමයි. එය සුරක්ෂිත කිරීම ඔබගේ යුතු කමයි .

මේ වන විට පානීය ජල සැපයුමෙන් 20% ක් පමණ නාස්ති වීම අපට බරපතළ ගැටළුවකි. ජල කාන්දු වීම්, නොසැලිමත් කමින් ජලය අපතේ යාම වංචා සහගත ජල පරිභෝජනය මේ සඳහා ප්‍රධාන වී ඇති බව අපි හඳුනාගෙන ඇත. මේ වසරේදීත් අප ඒ සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබා දෙමුද.

අපි අපගේ නිවසෙන් ගමෙන් ආරම්භ කරමු. ජල කාන්දු වීම් නාස්තිය හඳුනාගෙන ඉක්මනින්ම පිළියම් යොදමු. වංචා සහගත ජල සැපයුම් ලබා ගන්නා අය නීතියේ රැහැනට කොටු කර ගමු. මේ තුළින් අප අපගේ දැවැන්ත වූ වියදම් පාලනය කරගමු. ඒ නිසාම ඉතිරි වන ජලයෙන් තවත් සිය ගණනකට ජල සැපයුම ලබාදීමට හැකිවන අතර ඔබේ ප්‍රදේශයේ ජල සැපයුමේ ධාරිතාවද වේගවත් කිරීමට අපට හැකිවනු ඇත.

2021 වර්ෂයේදී නව ජල සම්බන්ධතා 245500 ක ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට නව ව්‍යාපෘතීන් 33 ක් විවෘත කිරීමට මේ වන විටත් අප සියලු කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. එසේම, 2021 වර්ෂයේදී තවත් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපෘති 150 ක් හා මහා පරිමානයේ ව්‍යාපෘති 40 ක් ආරම්භ කිරීමද අපගේ බලාපොරොත්තුවයි.

පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීම ආරෝග්‍යශාලාවක් වැසීමට තරම් හේතුවනබව පිළිගත් වෛද්‍ය මතයයි. ඒ අනුව, නව වසර පුරාවටද පිරිසිදු පානීය ජලය අඛණ්ඩව ලබාදී නීරෝගීමත් පරපුරක් බිහි කිරීමේ වගකීමද අපි ඉටු කරන්නෙමු.


ඔබ සැමට සෞභාග්‍යමත් නව වසරක් වේවා !

 

වාසුදේවනානායක්කාර

රත්නපුරදිස්ත්‍රික් (පා..)

ජලසම්පාදනඅමාත්‍ය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ - ලේකම්