ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ රත්නපුර- ඇහැලියගොඩ කාර්යාලය විවෘත කිරීම ඇහැලියගොඩ නගරයේදී 2020.12.17 දින විවෘත කෙරුණි.

හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නමින්ද අනුරප්‍රිය මහතා, ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ඩි.වි.ඩි. තිලකසිරි, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික, මහජන සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ඩග්ලි කලන්සුරිය යන මහත්වරු ඇතුලු පොදු ජනතාව මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.