ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සියලුම ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති සංගම් සමග සාකච්ඡාවක් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල පැලවත්තේ පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී 2020.10.27 දින පැවැත්විණි.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග, උප සභාපති නිමල් රණවක, සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු තිළින විජේතුංග,අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් රණසිංහ, උපදේෂක සදක ගුණසේකර, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික යන මහත්වරු ඇතුලු ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.