රුපියල් මිලියන නවයකට ආසන්න මුදලින් ඉදිකරන ලද ඇහැලියගොඩ තොරණකඩ රන්දිය ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීම ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් එස්.එච්. හරිස්චන්ද්‍ර මහතා, ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජයතිලක හේරත් යන මහත්වරු ඇතුලු රන්දිය ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ නියෝජිතයින් එක්වූහ.