ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් දීපව්‍යාප්තව ජාතික අධ්‍යාපන පීඨ මට්ටමෙන් පවත්වනු ලබන තවත් එක් වැඩසටහනක් පසුගියදා (2018.11.18) නිල්වලා ජාතික අධ්‍යාපන පීඨයේදී පැවැත්විනි.

පීඨාධිපති වී. පී. ආර්. ගුණවර්ධන මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ප්‍රමුඛාචාර්ය දීපා සමරසිංහ මහත්මිය, සම්බන්ධීකරණ කථීකාචාර්ය (අධ්‍යයන) ඩබ්ලිව්. කේ. ලියනගේ මහතා සහ නේවාසිකාගාර පාලිකා කථීකාචාරණී හිරන්ති පනාගොඩ මහත්මියගේ විශේෂ සහභාගීත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහනට ගුරු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 500 ක් පමණ සහභාගි විය. ජල පවිත්‍රීකරණය හා ජල ප්‍රමිතීන්, ජල පුරාණය හා අනාගත ජල අභියෝග සහ පානීය ජලය මිල කිරීම හා ජල සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් මැයෙන් යුත් දේශන සඳහා සම්පත් දායකයින් ලෙස සරත්චන්ද්‍ර මුතුබණ්ඩා මහතා, හේමන්ත අබේකොන් මහතා සහ චමිලා දුල්ශිකා මහත්මිය දායක වූහ. (ඡයාරූප - එන්. ටී. ජයතුංග)