පුලිච්චාකුලම ප‍්‍රජා මූල සංවිධානයේ ප‍්‍රති ආශිත ජල පිරිපහදු යන්ත‍්‍රාගාරය ජනාධිපතිතුමාගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට

හදුනානොගත් නිදන්ගත වකුගඩු අකරණ රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ, ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක‍්‍රියාත්මක කල පුලිච්චාකුලම ප‍්‍රජා මූල සංවිධානයේ ප‍්‍රති ආශිත ජල පිරිපහදු යන්ත‍්‍රාගාරය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම අතිගරු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික බණ්ඩාරනායක, ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ඒ.සි.එම්. නෆීල් යන මහත්වරුන් ඇතුලු ප‍්‍රදේශයේ දේශපාලන නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාවට එක්විය.