ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්‍ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පස්සර හොප්ටන්- රෙන්දපොල ග‍්‍රාමීය ජල යෝජනා ක‍්‍රමය ආරම්භ කිරීම ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රස් නායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.09.27 දින සිදුවිය. ඌව පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී වඩිවෙල් සුරේෂ් යන මහත්වරු ඇතු`ඵ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.