මාතර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ හතරවන අදියරෙහි සමාරම්භය මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ හා ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රස් නායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.08.06 වැනි ඉරු දින නුපේ හන්දියේ පිහිටි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල කාර්යාල පරිශ‍්‍රයේ දී පැවැත්විය.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්‍ෂමන් යාපා අබේවර්ධන, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඒ. අන්සාර් යන මහත්ම මහත්මීන් විශේෂ අමුත්තන් වශයෙන් සහභාගි විය.

නිල්වලා ග`ග ජල මූලාශ‍්‍රය කර ගනිමින් යෝජිත මාතර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ හතරවන අදියර මාතර, තංගල්ල, තිහගොඩ, දෙවිනුවර, දික්වැල්ල, වැලිගම, වැලිපිටිය, මාලිම්බඩ, කඹුරුපිටිය, කිරින්ද, අතුරලිය, බෙලිඅත්ත යන ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 12 ක පිහිටි ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් 372 ක් ආවරණයවේ.


භූගත ටැංකි 06 ක්, ජල කු`ඵණු 04 ක්, ලවන බාධකයක් සහ ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන ඇතුලත් මෙම යෝජිත ජල ව්‍යාපෘතිය, රුපියල් මිලියන 18,208 ක පිරිවැයෙන් අවුරුදු 3 ක කාලය තුල සම්පුර්ණ කිරීමට නියමිතය. දිනකට ඝන මීටර් 60,000 ක ධාරිතාවයකින් යුත් මෙම ජල ව්‍යාපෘතියෙන් 2,85000 ක ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීමට හැකිවේ.