නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය එක්ව ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද කොරතොට ජල සම්පාදන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යපෘතිය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.08.24 දින සිදුවිය.


්දේශීය බැංකු අරමුදල් යටතේ රුපියල් මිලියන 154 ක වියදමින් බෙදාහැරීමේ නළ පද්ධතියේ දිග කිලෝමිටර් 7.6 ක් වන අතර මෙම ජල යෝජනා ක‍්‍රමයෙන් පවුල් 1500 කට පිරිසිදු පානීය නල ජල පහසුකම් ලැබේ. විද්‍යා තාක්‍ෂණ හා පර්යේෂණ කටයුතු අමාත්‍ය සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත, සංවර්ධන උපාමාර්ග හා ජ්‍යාත්‍යන්තර වෙළ`ද කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ, හිටපු ප‍්‍රාදේශීය සභා මන්ත‍්‍රීවරු, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ උප සභාපති සෆික් රජාබ්දීන්, යන මහත්වරු ඇතු`ඵ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.