හදිසියේ ඇති වු ගං වතුර උවදුර නිසා දිවයිනේ සමස්ත ජල සම්පාදන කටයුතු වලට ඇති වී ඇති බාධාවන් සොයා බැලීම සඳහා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා 2017 මැයි මස 29 වැනි දින ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණියේය.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි දීප්ති සුමනසේකර මහතා විසින් මෙහිදි දිවයිනේ සමස්ථ ජල සම්පාදන කටයුතු පිලිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කළේය.

මෙහිදී වැඩිදුර අදහස් දැක්වීමේදි පැහැදිලි වුයේ ජල සම්පාදන කටයුතු වල අර්බුයක් නොමැති බවය ජල සම්පාදන කටයුතු වලට ඵල්ලවී ඇති බාධා මැඩපවත්වා සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු සිදු කිරීමට නිලධාරින් ඇපකැපවී කටයුතු කරන බව අවදාරනය විය.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු අමාත්‍යවරයා පවසන ලද්දේ ජල සම්පාදන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ගමන්ම ඇතිවිය හැකි බාධාද වැලැක්වීමට කල් ඇතිව පියවර ගන්නා ලෙසය. ඵසේම විපතට පත්වී සිටින ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සේවකයින් වෙනුවෙන්ද සහන සැලසීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ජලයේ ගුණාත්මකභාවමය තහවුරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලිං ආදිය පවිත්‍ර කොටදීමට ද කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ආපදා කටයුතු වෙනුවෙන් මණ්ඩලය සඳහා වෙනම කාර්ය බලකායක් පත්කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටියේය. මෙහිදී අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස්ද දෙන ලදී.

ඵම අවස්ථාවට නගර සැලසුම් හා ජල සැපයුම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් විතාන, අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඵ්. අන්සාර්, උප සභාපති ශපීක් රජාබ්ඩීන්, ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂ මහිලාල් සිල්වා යන මහත්වරුන් සමඟ  ප්‍රාදේශීය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් හා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් ද සහභාගි විය.