2017 ලෝක ජල දිනය උත්සවය මෙවර නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී උත්සවශ්‍රීයෙන් පැවැත්වීය. 2017 මාර්තු 22 දින නගර සැළසුම් හා ජල සම්පාදන ගරු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැති තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එම උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා..........