කොළොන්නාව, මීතොටමුල්ල කසල කන්ද ආශ්‍රිතව සිදුවු ආපදාවෙන් පීඩාවට පත් පවුල්වල දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශය සංවිධානය කරන “මෙත් සරණ” ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය 2017 නොවැම්බර් 16 ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පිහිටි ජස්මින් ශාලාවේදී පැවැත්විනි.

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ගරු සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙම වැඩසටහන සදහා ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව හා ඒ.අයි.ඒ. රක්ෂණ සමාගම යන ආයතනයන් අනුග්‍රහය දක්වන ලදි. ව්‍යසනයට පත් පවුල්වල වයස අවු. 18ට අඩු දරුවන් 107 දෙනෙක් සදහා මුදල් ආධාර, බැංකු පාස් පොත මගින් ලබා දීම සිදුකරන ලදි.

 
   
   
   
Write comment (0 Comments)

Ceremonial Opened of New Billing Center & New Office Building (South Wing) of the National Water Supply and Drainage Board by Hon. Rauff Hakeem, M.P. (Minister of City Planning & Water Supply) with the Participation of Hon. Dr. (Mrs.) Sudarshani Fernadopulle, M.P. (State Minister of City Planning and Water Supply) Mr. Sarath Chandrasiri Vithana (Secretary, Ministry of City Planning and Water Supply) and Other Distinguish Delegates. on 06th Monday November, 2017

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Write comment (0 Comments)

A Water Conservation Programme held on 2017.10.10 @ District Secretariat - Colombo

 
 
   
Write comment (0 Comments)

Public Awareness Programme about Water Conservation Organized by the NWS&DB held on 19th October 2017 @ Polytex Garments (PVT) LTD Export Processing Zone Koggala

   
    
 

 

Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)